Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1820. Odlok o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje, stran 4524.

Na podlagi 12., 20., 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 4. in 149. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 17. redni seji dne 18. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o odmeri in plačilu prispevka za priključitev
na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje
1. člen
Prispevek za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje se odmeri od velikosti posameznega odjemnega mesta, in sicer:
– za vsa nova odjemna mesta;
– za obstoječa odjemna mesta, katerih velikost odjemnega mesta se poveča, in sicer za razliko povečanja.
2. člen
Prispevek za priključitev posameznega objekta na javno vodovodno omrežje (odjemno mesto) je odvisna od velikosti priključka (velikost vodomera) in znaša:
+----------------------------------+---------------+
|velikost vodomera (v colah ali mm)|Prispevek v SIT|
+----------------------------------+---------------+
|        1”        |  110.000  |
+----------------------------------+---------------+
|        3”        |  180.000  |
+----------------------------------+---------------+
|        1”        |  250.000  |
+----------------------------------+---------------+
|        5/4”        |  350.000  |
+----------------------------------+---------------+
|        6/4”        |  555.000  |
+----------------------------------+---------------+
|      2” ali 50 mm      |  940.000  |
+----------------------------------+---------------+
|     2 1” ali 65 mm     |  1,610.000  |
+----------------------------------+---------------+
|      3”ali 80 mm      |  2,630.000  |
+----------------------------------+---------------+
|      4« ali 100 mm     |  3,700.000  |
+----------------------------------+---------------+
3. člen
+----------------------------------+---------------+
|velikost vodomera (v colah ali mm)|prispevek v SIT|
+----------------------------------+---------------+
|       1” in 3”       |  150.000  |
+----------------------------------+---------------+
|        1”        |  290.000  |
+----------------------------------+---------------+
|        5/4”        |  510.000  |
+----------------------------------+---------------+
|        6/4”        |  805.000  |
+----------------------------------+---------------+
|      2” ali 50 mm      |  1,350.000  |
+----------------------------------+---------------+
|     2 1” ali 65 mm     |  2,325.000  |
+----------------------------------+---------------+
|      3”ali 80 mm      |  3,800.000  |
+----------------------------------+---------------+
|      4« ali 100 mm     |  5,200.000  |
+----------------------------------+---------------+
4. člen
Prispevek za priključitev vodovodno in kanalizacijsko omrežje se revalorizira skladno z letno rastjo gradbenih storitev na podlagi Metodologije GZS – Združenja za gradbeništvo in IGM za ostalo nizko gradnjo in velja za tekoče leto.
5. člen
Prispevek za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe odmeri izvajalec javne gospodarske službe – upravljalec, na podlagi vloge investitorja, ki ji je priložena projektna dokumentacija. V primeru obstoječih objektov je investitor dolžan vlogi priložiti odločbo in dokazilo o plačilu komunalnega prispevka.
6. člen
Sredstva iz naslova prispevka za priključitev na javno vodovodno ali kanalizacijo omrežje so prihodek proračuna Občine Trebnje ter se namensko uporabljajo za vzdrževalna dela v javno korist na vodovodnih in kanalizacijskih omrežjih.
Zavezanci odmerjeni prispevek za priključitev na javno vodovodno ali kanalizacijo omrežje vplačajo na transakcijski račun izvajalca javne gospodarske službe, ki vodi evidenco o zavezancih in poravnanih obveznostih, le-ta pa jih nakaže na transakcijski račun Občine Trebnje.
V primeru morebitnih sporov je za odločanje o pritožbi v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pristojen župan oziroma županja Občine Trebnje.
7. člen
Odlok o odmeri in plačilu prispevka za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o taksah za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 75/96).
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost