Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1819. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Trebnje, stran 4522.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 26/01, 51/02) in 13. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 17. seji dne 18. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o enkratnem denarnem prispevku
za novorojence v Občini Trebnje
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence v občini Trebnje, rojene od vključno 1. 7. 2005 naprej, in določa upravičence, višino denarnega prispevka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje enkratnega denarnega prispevka za novorojenca v občini Trebnje.
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojence je prispevek Občine Trebnje ob rojstvu otroka, s katerim se družini oziroma novorojencu zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.
3. člen
Pravico do enkratnega denarnega prispevka za novorojenca v občini Trebnje uveljavlja eden od staršev novorojenca, če sta z otrokom državljana Republike Slovenije in imata ob otrokovem rojstvu stalno bivališče na območju občine Trebnje. Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do enkratnega prispevka tisti od staršev, pri katerem otrok živi, ali drug zakoniti zastopnik – skrbnik, določen s strani pristojnega organa.
4. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka za novorojenca se določi od 1. 7. 2005 dalje v višini 30.000 SIT. Občinski svet vsako leto ob sprejemu proračuna določi višino enkratnega denarnega prispevka.
5. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka za novorojenca v občini Trebnje s pisno vlogo na predpisanem obrazcu (DPN), ki se dobi v sprejemni pisarni Občine Trebnje ali na spletni strani Občine Trebnje in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali odda v sprejemni pisarni Občine Trebnje, najkasneje v treh mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljaviti in se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen
O dodelitvi enkratnega denarnega prispevka odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba pri županu(ji) občine, v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe, pisno ali ustno na zapisnik.
7. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljen znesek enkratnega denarnega prispevka v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
8. člen
Ta odlok začne veljati v osmih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2005.
Št. 41410-00034/2005
Trebnje, dne 18. aprila 2005.
Županja
Občine Trebnje
Marica Škoda l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti