Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1817. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tolmin za leto 2005, stran 4520.

Na podlagi 41. člena in skladno z 39. členom Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00, 61/00, 42/02 in 18/04) in na podlagi 39. člena Statuta območne obrtne zbornice Tolmin, sprejetega na seji skupščine Območne obrtne zbornice Tolmin dne 16. 2. 1998, s spremembami in dopolnitvami z dne 10. 2. 2000 je skupščina Območne obrtne zbornice Tolmin na 4. seji dne 25. 1. 2004 sprejela
S K L E P
o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Tolmin za leto 2005
I
Članarino plačujejo člani Območne obrtne zbornice Tolmin (v nadaljnjem besedilu: zbornica) s statusom fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju, na katerem deluje zbornica, na obrtni, obrti podoben način ali domačo in umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja.
Obveznost iz prvega odstavka te točke velja tudi za vse člane, ki so pristopili v članstvo na podlagi lastne pisno izkazane odločitve (prostovoljni člani).
II
Člani iz I. točke tega sklepa plačujejo mesečno članarino, kot sledi:
– fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
– fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 2,3% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, v višini 1,15% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
– fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačuje članarine.
– pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblika njihovega združevanja) mesečno v višini 3.650 SIT.
III
Član, ki mu je na podlagi četrtega odstavka 11. člena Obrtnega zakona dovoljena začasna prekinitev dejavnosti, za čas prekinitve ne plača članarine.
IV
Za člane iz prvega odstavka I. točke tega sklepa, ki opravljajo tudi neobrtne dejavnosti, se članarina zbornici obračuna v skladu s sklenjenimi sporazumi z Gospodarsko zbornico Slovenije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.
V
V primeru, ko začne član zbornice opravljati dejavnosti med mesecem, nastane obveznost plačevanja članarine zbornici s prvim dnem naslednjega meseca, oziroma ko preneha opravljati dejavnosti med mesecem, preneha obveznost plačevanja zadnjega dne v mesecu, v katerem je prenehal opravljati dejavnosti.
VI
Člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino po načelu samoobdavčitve, članarina zapade v plačilo najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.
Pravnim osebam Območna obrtna zbornica Tolmin določi letno višino članarine skladno z II. točko tega sklepa v odločbi, ki jo te plačajo v dveh polletnih obrokih, od katerih zapade prvi obrok v plačilo 31. 3. 2005 in drugi obrok 30. 9. 2005.
Pravnim osebam, ki postanejo člani zbornice med letom, se določi članarina z odločbo, s smiselno uporabo določbe drugega odstavka te točke.
VII
Članarina zbornice se lahko zmanjša ali odpiše osebam iz I. točke tega sklepa le na podlagi pisne vloge člana za vsak primer posebej, če tako odloči upravni odbor Območne obrtne zbornice Tolmin.
VIII
Območna obrtna zbornica Tolmin pooblašča Obrtno zbornico Slovenije, da tudi v njenem imenu sklene z Davčno upravo Slovenije pogodbo o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine.
IX
Davčna uprava Republike Slovenije, skladno z določili medsebojne pogodbe o izvajanju nadzora, obračunavanja, pobiranja in izterjave članarine, nakazuje članarino v skladu z določbami Zakona o davčni službi.
Št. 04
Tolmin, dne 25. januarja 2005.
Predsednik
Skupščine OOZ Tolmin
Metod Leban l. r.

AAA Zlata odličnost