Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1813. Sklep o cenah storitve pomoč družini na domu, stran 4519.

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04 in 84/04), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03,106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
S K L E P
o cenah storitve pomoč družini na domu
I
Občinski svet občine Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Litija v višini 2.462 SIT na uro.
Cena storitve se dodatno zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za 1.231 SIT na uro neposredne uporabe. Cena za neposrednega uporabnika znaša 1.231 SIT.
II
Strošek vodenja in koordinacije pomoči družini na domu za občino Šmartno pri Litiji znaša mesečno 94.498 SIT, to je za 0,11 strokovnega delavca.
III
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni storitve osebna pomoč in cenah pomoči družini na domu (Uradni list RS, št. 85/04).
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2005 dalje.
Št. 551-03/2005
Šmartno pri Litiji, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost