Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1812. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji in prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji, stran 4519.

Na podlagi 67. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 20. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
S K L E P
o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji in prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji
1
S sklepom se pričnejo priprave za pripravo in sprejem strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji in prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji.
2
Razlogi za pripravo so določeni v 171. členu Zakona o urejanju prostora, ki pravi da: »Občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, s pripravo prostorskega reda občine pa po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije v skladu Zakonom o urejanju prostora in ju morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije«. Strategija prostorskega reda Slovenije je pričela veljati 20. 7. 2004, prostorski red Slovenije pa 13. 11. 2004.
3
S tem so podani vsi razlogi za začetek priprave strategije prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji in prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji.
4
O pripravi strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Šmartno pri Litiji se obvestijo sosednje občine ter javnost, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami na področju urejanja prostora.
5
Občinski svet sprejme obrazec »vloga razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja« v obliki in vsebini, kot je prikazan v prilogi in je sestavni del tega sklepa.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01/2005
Šmartno pri Litiji, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.

AAA Zlata odličnost