Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1806. Letni program športa v Občini Puconci za leto 2005, stran 4506.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 59/04) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet občine Puconci na 24. redni seji dne 21. 4. 2005 sprejel
L E T N I P R O G R A M Š P O R T A
v Občini Puconci za leto 2005
Občina Puconci bo za izvajanje letnega programa športa v letu 2005 zagotavljala proračunska sredstva tistim športnim društvom in klubom, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim programom športa in v interesu občine.
Sredstva iz občinskega proračuna namenjena za sofinanciranje programov športa v letu 2005 znašajo 14,700.000 SIT in 21,500.000 SIT za investicije v športno infrastrukturo.
Letni program športa obsega naslednje vsebine:
 
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok obsega minimalen program Zlati sonček ter program Naučimo se plavati.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok obsega programe Zlati sonček in Krpan, šolska športna tekmovanja, program Naučimo se plavati, ter Veter v laseh.
3. Interesna športna vzgoja otrok in mladine obsega najmanj 80-urno redno raznovrstno splošno športno rekreativno dejavnost v športnih društvih za otroke od 9. do 15. leta starosti v vadbenih skupinah z najmanj 15 udeleženci za zagotavljanje primerne psihofizične sposobnosti in zdravega načina življenja mladih.
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport zajema načrtno redno vadbo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov v individualnih in kolektivnih športih, kjer športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslove področnih in državnih prvakov. Programi vključujejo selekcije v starostnih kategorijah od 9. do 15. leta za otroke in od 15. do 18. leta za mladino. Selekcije pri individualnih športih morajo vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v kolektivnih športih pa najmanj toliko kolikor je pogoj da ekipa lahko tekmuje.
5. Kakovostni in vrhunski šport odraslih obsega tiste individualne in kolektivne športe v katere sodijo redne priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nastopajo v rednih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka. Delež sredstev bo razdeljen tudi društvom in klubom, ki imajo v svojih vrstah kategorizirane športnike po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije.
6. Športna rekreacija obsega športno rekreativno dejavnost odraslih, ki v programih redne vadbe v skupinah z najmanj 20 udeleženci in na športno rekreativnih prireditvah aktivno izkoristijo prosti čas.
7. Šport invalidov in upokojencev zajema organizirano športno rekreativno dejavnost, tekmovanja in akcije športnega značaja invalidov in upokojencev z vidika ohranjanja gibalnih sposobnosti in zdravja. Vsaka vadbena skupina vključuje najmanj 10 udeležencev.
8. Programi skupnega interesa na področju športa v občini obsegajo izvedbo občinskih prvenstev v različnih športih, športne prireditve-šport za vse, ter izobraževanje in nadomestilo za delo strokovnih kadrov društvih.
9. Sredstva za izgradnjo in vzdrževanje športnih objektov in naprav bodo v celoti porabljena za vzdrževanje športnih objektov, na razpis za Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2006, 2007 in 2008 pa smo prijavili projekt izgradnje nove športne dvorane v Puconcih.
Vsi programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov športa v Občini Puconci.
Z vsakim izvajalcem, ki se bo javil na javni razpis in mu bo priznano sofinanciranje programov športa bo sklenjena pogodba za zagotavljanje proračunskih sredstev.
Št. 650-2/2005
Puconci, dne 21. aprila 2005.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost