Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1800. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, odtujitvi in pridobitvi nepremičnin v k.o. Jurka vas, stran 4494.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04) in 76. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 20. seji dne 31. 3. 2005 po obravnavi predloga sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra, odtujitvi in pridobitvi nepremičnin v k.o. Jurka vas
1. Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 3143/17, travnik v izmeri 227 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 26 m2 ter parc. št. 3143/18, travnik v izmeri 71 m2, obe k.o. Jurka vas, z dovoljenjem, da se odpišeta od zemljiškoknjižnega vložka številka 2066, k.o. Jurka vas in pripiše k zemljiškoknjižnemu vložku iste k.o., pri katerem je že vpisana lastninska pravica v korist Mestne občine Novo mesto.
2. Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Po veljavnosti sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnina parc. št. 3143/17, travnik v izmeri 227 m2 in gospodarsko poslopje v izmeri 26 m2zamenja z nepremičninama parc. št. 2224/7, pašnik v izmeri 25 m2 in parc. št. 2224/8, pašnik v izmeri 235 m2, obe k.o. Jurka vas, katerih lastnika sta Alojz in Nada Derganc, Češča vas 16, Novo mesto. Razlika v velikosti zamenjanih nepremičnin se ne izplača.
4. Po veljavnosti sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnina parc. št. 3143/18, travnik v izmeri 71 m2, k.o. Jurka vas zamenja z nepremičnino parc. št. 2183/3, travnik v izmeri 71 m2, k.o. Jurka vas, katere lastnik je Frančišek Hrovat, Drganja Sela 3, Straža.
Št. 465-03-47/2001
Novo mesto, dne 31. marca 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost