Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1799. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 4494.

V skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/99 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1, 51/02 in 16/02 – sklep US, 108/03 – odločba US) in na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 20. seji dne 31. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev
in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni se 11. člen Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 48/99, 1/00, 3/04 in 60/04) tako, da se glasi:
»Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih lokalnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.
Predsednik občinske volilne komisije, njegov namestnik in tajnik imajo pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. Članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom pripada nadomestilo, izračunano na višino dvajset odstotkov povprečnega mesečnega izplačila plačila kot za poklicno opravljanje funkcije župana.
Za izvedbo lokalnih referendumov se članom občinske volilne komisije izplača enkratno nadomestilo.
Predsednik, njegov namestnik in tajnik občinske volilne komisije imajo v primeru izvedbe lokalnega referenduma na celotnem območju Mestne občine Novo mesto pravico do nadomestila v višini polovice povprečnega mesečnega plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. V primeru izvedbe lokalnega referenduma na delu območja Mestne občine Novo mesto, jima pripada nadomestilo, ki je sorazmerno z odstotkom aktivnih volilnih odborov. Članom občinske volilne komisije in njihovim namestnikom pripada nadomestilo, izračunano na višino dvajset odstotkov nagrade predsednika občinske volilne komisije. Namestnik predsednika in namestniki članov občinske volilne komisije so upravičeni do nadomestila, kadar sodelujejo pri izvedbi lokalnih referendumov.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-2/1999-1100
Novo mesto, dne 31. marca 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost