Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2005 z dne 5. 5. 2005

Kazalo

1748. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002, Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003, Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2004 in Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005, stran 4455.

Na podlagi 150., 150.a in 151. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 20/04) ter 2. točke drugega odstavka 34. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00, 37/02 in 29/03) je Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 26. 4. 2005 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002, Sklepa
o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003, Sklepa
o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2004
in Sklepa o uskladitvi pokojnin
od 1. februarja 2005
I
V Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002 (Uradni list RS, št. 17/02) se v drugem odstavku I. točke doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih v letu 2000, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih v letu 2000.«
V Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003 (Uradni list RS, št. 30/03) se v drugem odstavku I. točke doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2001, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2001.«, dosedanja šesta alinea pa postane sedma alinea.
V Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2004 (Uradni list RS, št. 17/04) se v drugem odstavku I. točke doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2002, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2002.«, dosedanja šesta alinea pa postane sedma alinea.
II
V Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005 (Uradni list RS, št. 1705) – v nadaljevanju te točke: sklep – se spremeni šesta alinea I. točke tako, da se glasi:
»– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2003, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2003.«, dosedanja šesta alinea pa postane sedma alinea.
V drugem odstavku VI. točke sklepa se črta besedilo:
»ter nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2003«.
Za VI. točko sklepa se doda nova VII. točka, ki se glasi:
»Na način, določen s tem sklepom za uskladitev invalidskih pokojnin, se uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena po predpisih, ki se uporabljajo od 1. januarja 2003, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.«
Dosedanje VII. VIII., IX in X. točka sklepa postanejo VIII., IX., X. in XI. točka.
III
Po določbah tega sklepa usklajene pokojnine in nadomestila iz invalidskega zavarovanja gredo upravičencem, ki so jim bile pokojnine oziroma nadomestila izplačana za april 2005, od uveljavitve pravice do pokojnine oziroma nadomestila, vendar pa največ od dneva veljavnosti uskladitve po določbah posameznega od sklepov o uskladitvi pokojnin, ki se s tem sklepom spreminjajo in dopolnjujejo, brez vpliva na višino drugih dajatev, izplačanih do aprila 2005.
Uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja po določbah tega sklepa se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in nadomestil za mesec maj 2005, razlika za nazaj pa izplača najpozneje do 15. junija 2005.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1000/2005
Ljubljana, dne 26. aprila 2005.
Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Srečko Čater l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost