Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1646. Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu, stran 4199.

Na podlagi petega odstavka 127. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vrstah in načinu zbiranja podatkov ter enotnih obrazcih za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vrste in način zbiranja podatkov, enotna obrazca za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih ter vrednost, od katere dalje je potrebno sporočati podatke o oddanih javnih naročilih.
(2) Sestavni del in prilogi tega pravilnika sta:
1. enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih (PRILOGA1) in
2. enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih male vrednosti (PRILOGA 2).
2. VRSTE IN NAČIN ZBIRANJA
PODATKOV
2. člen
(1) Naročnik je dolžan zbirati podatke o oddanih javnih naročilih in pogodbah, sklenjenih na podlagi izvedenega odprtega postopka, omejenega postopka in postopka s pogajanji brez ali s predhodno objavo ter izvedenih postopkih javnega natečaja.
(2) Naročnik v zvezi z oddanim javnim naročilom zbira naslednje podatke:
– vrsto postopka oddaje javnega naročila,
– vrsto predmeta javnega naročila,
– navedbo predmeta,
– opis predmeta,
– vrednost javnega naročila (ocenjena vrednost, pogodbena vrednost brez DDV, pogodbena vrednost z DDV),
– ime izbranega ponudnika in
– matično številko izbranega ponudnika.
(3) Naročnik mora zbirati podatke o oddanih javnih naročilih male vrednosti tako, da je za vsako javno naročilo male vrednosti razvidno, ali gre za naročilo blaga, gradnje ali storitve, z navedbo pogodbene vrednosti.
(4) Naročniku ni potrebno sporočati podatkov o oddanih javnih naročilih, katerih pogodbena vrednost je nižja od 2% vrednosti iz prvega odstavka 124. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo).
(5) Naročnik lahko zbira in vodi podatke o oddanih javnih naročilih v elektronski obliki ali na drug način.
3. ENOTNI OBRAZEC ZA SPOROČANJE
PODATKOV O ODDANIH JAVNIH
NAROČILIH
3. člen
(1) V enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih naročnik vpiše podatke o vseh sklenjenih pogodbah za preteklo leto (ki niso sklenjene po postopku oddaje naročil male vrednosti) in pri oddaji javnih naročil po sklopih ter po omejenem postopku za vsako sklenjeno pogodbo posebej.
(2) Naročnik mora vpisati v obrazec vse podatke, ki jih je dolžan zbirati in voditi v skladu z določbo drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.
4. ENOTNI OBRAZEC ZA SPOROČANJE
PODATKOV O ODDANIH JAVNIH NAROČILIH MALE VREDNOSTI
4. člen
(1) V enotni obrazec za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih male vrednosti naročnik vpiše podatke o vseh oddanih javnih naročilih male vrednosti v preteklem letu, brez DDV, ločeno za blago, storitve in gradnje.
(2) Naročnik mora vpisati v obrazec vse podatke, ki jih je dolžan zbirati in voditi v skladu z določbo tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika.
5. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Izpolnjena obrazca iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika morata biti podpisana s strani odgovorne osebe in posredovana na Ministrstvo za finance v pisni obliki, hkrati lahko tudi na disketi ali po elektronski pošti na elektronski naslov: gp.mf@gov.si.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič uporabi za poročanje o oddanih javnih naročilih v letu 2004.
Št. 430-01-4/2005/3
Ljubljana, dne 19. aprila 2005.
EVA 2005-1611-0102
Minister
za finance
dr. Andrej Bajuk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti