Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2004, stran 4190.

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 11. redni seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bloke za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun je realiziran v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov                SIT
I.   Skupaj prihodki                  285.369.682,92
II.  Skupaj odhodki                  292.050.528,79
III.  Proračunski primanjkljaj (I-II)           6.680.845,87
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil
V.   Dana posojila in poveč. kap. deležev         354.699,00
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV-V)          -354.699,00
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga                    147.578,23
IX.  Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)        -147.578,23
X.   Stanje sredstev na računu             -7.183.123,10
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
Negativno stanje sredstev na računu se pokriva s stanjem na računih v letu 2003.
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja proračuna Občine Bloke za leto 2004 so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 031-01/05-4
Bloke, dne 24. marca 2005.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti