Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004, stran 4179.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 110/02, 30/02, 56/02), na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US 56/97) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03-UPB – 1), je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 22. redni seji dne 30. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004 izkazuje:
– prihodke v višini             1.434,750.290,49 SIT
– odhodke v višini              1.247,009.543,89 SIT
– odplačilo glavnice v letu 2004         5,152.931,54 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki        182,587.815,06 SIT
2. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004 izkazuje:
– otvoritveno stanje na dan 1. 1. 2004      2,753.306,33 SIT
– prihodke v višini               7,173.751,45 SIT
– odhodke v višini                1,806.440,00 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki         8,120.617,78 SIT
3. člen
Račun financiranja Občine Rogaška Slatina za leto 2004 izkazuje:
– dolg občine do Ekološkega sklada
na dan 1. 1. 2004             5,843.000,00 SIT
– dolg občine do Stanovanjskega sklada
RS na dan 1. 1. 2004           24,282.322,44 SIT
– revalorizacija glavnice
Ekološkega sklada             1,904.717,90 SIT
– odplačilo glavnice v letu 2004 –
Ekološki sklad               2,337.200,00 SIT
– odplačilo glavnice v letu 2004 –
Stanovanjski sklad              911.013,64 SIT
– dolg na dan 31. 12. 2004        28,781.826,70 SIT
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2004 v višini 182,587.815,06 SIT se prenese v splošni sklad Občine Rogaška Slatina za posebne namene. Sredstva bodo v letu 2005 porabljena za poravnavo obveznosti iz leta 2004 in za investicije, ki so v teku.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu rezervnega sklada proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2005 v višini 8,120.617,78 SIT, se prenese v rezervni sklad Občine Rogaška Slatina za leto 2005 in se lahko porabi za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-002-07/2005
Rogaška Slatina, dne 30. marca 2005.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti