Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1622. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2004, stran 4170.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so odločbe ustavnega sodišča št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 18. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01 in 62/02) je Občinski svet občine Metlika na 17. redni seji dne 7. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2004
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika za leto 2004.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:        v 000 SIT
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki v višini                1,102.547
– odhodki v višini                1,144.958
– proračunski primanjkljaj             – 42.411
 
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– dana kratkoročna posojila
in povečanje kap. deležev                 –
– skupni primanjkljaj (prihodki minus odhodki
ter saldo prejetih in danih posojil)        -42.411
 
c) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje              46.667
– odplačilo dolgoročnega kredita           22.868
– neto zadolževanje                 23.799
– zmanjšanje sredstev na računih          -18.612
– stanje sredstev na računih
konec preteklega leta                117.736
– stanje sredstev na računih 31. 12. 2004      99.124
 
d) Proračunska rezerva občine            16.840
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Ostanek sredstev v višini 99.124 SIT se prenese v proračun občine za leto 2005, kot sredstva na računih.
4. člen
V letu 2004 so vse krajevne skupnosti realizirale naslednje lastne prihodke:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– lastni prihodki v višini              2.900
– lastni odhodki v višini               2.254
– ostanek sredstev v krajevnih skupnostih        646
Ostanek sredstev posamezne krajevne skupnosti se prenese v naslednje leto.
5. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna v višini 16.840 SIT so prenesena v rezervni sklad.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-1/2005
Metlika, dne 7. aprila 2005.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti