Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1601. Dodatek št. 6 k Pravilom igre na srečo »Hitra srečka«, stran 4123.

Na podlagi 14. člena Pravil igre na srečo »Hitra srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 4. 4. 2002, spremembe in dopolnitve dne 25. 11. 2002 in drugega odstavka 7. člena Poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., na seji dne 8. 3. 2005 sprejela
D O D A T E K Š T. 6 K P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«
1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje 27. serije srečk igre »Hitra srečka«. 27. serija igre »Hitra srečka« vsebuje 2.000.000 srečk. Serija srečk je razdeljena v 4 segmente. Vsak segment vsebuje 500.000 srečk.
2. člen
Začetek prodaje srečk 27. serije igre »Hitra srečka« je 9. 5. 2005.
Zadnji dan prodaje srečk 27. serije igre »Hitra srečka« je 8. 5. 2006.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 27. serije srečk igre »Hitra srečka« je 7. 8. 2006.
3. člen
Cena srečke je 200 SIT.
4. člen
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti, in sicer:
----------------------------------------------------------------
     Štev.
    dobitkov    Vrednost dobitka      Skupna vrednost
----------------------------------------------------------------
       4    2.000.000,00 SIT     8.000.000,00 SIT
      100     100.000,00 SIT     10.000.000,00 SIT
     1.000     10.000,00 SIT     10.000.000,00 SIT
     10.000      1.000,00 SIT     10.000.000,00 SIT
     20.000       600,00 SIT     12.000.000,00 SIT
    100.000       400,00 SIT     40.000.000,00 SIT
    550.000       200,00 SIT    110.000.000,00 SIT
----------------------------------------------------------------
SKUPAJ 681.104                200.000.000,00 SIT
----------------------------------------------------------------
Dobitki v seriji so po številu in vrednosti enakomerno porazdeljeni po posameznih segmentih.
5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka«
– ime segmenta (»Macola«, »Super 7«, »Vreme bo!« oziroma »Casino«),
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis predsednika uprave,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor v katerem so natisnjeni znaki, denarni zneski in kontrolne številke. Prostor je prekrit s premazom,
– navodila za igralce:
Za prvi segment z imenom »Macola«:
Srečka je dobitna, če je Vaša številka enaka številki v tabeli.
Za drugi segment z imenom »Super 7«:
Če so VAŠE ŠTEVILKE enake IZŽREBANIM ŠTEVILKAM, vam pripada dobitek iz razpredelnice.
Za tretji segment z imenom »Vreme bo!«:
Če so v posamezni igri trije enaki znaki, vam pripada dobitek iz razpredelnice.
Za četrti segment z imenom »Casino«:
Če so v posamezni vrsti trije enaki znaki, vam pripada dobitek iz razpredelnice.
– dobitke do vključno 10.000 SIT izplačujejo prodajalci. Dobitke do vključno 100.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12 ure.
6. člen
Udeleženec izve za rezultat, ko na srečki odstrani premaz.
Srečka iz prvega segmenta z imenom »Macola« je dobitna, če je pod premazom v polju »Vaša številka« natisnjena številka enaka eni izmed številk v polju »Številke v tabeli« pod pogojem, da je kontrolna številka srečke, ki je natisnjena v polju pod premazom, zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka je natisnjena poleg številke v polju »Številke v tabeli«. Če na srečki v polju »Številke v tabeli« ni natisnjena nobena številka, ki bi bila enaka številki v polju »Vaša številka«, ta srečka nima dobitka.
Srečka iz drugega segmenta z imenom »Super 7« je dobitna, če je pod premazom v polju »Vaše številke« najmanj ena številka enaka številkam v polju »Izžrebane številke« pod pogojem, da je kontrolna številka srečke, ki je natisnjena v polju pod premazom, zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka je odvisna od števila odkritih enakih številk v polju »Vaše številke« in polju »Izžrebane številke«. Vrednost dobitka je natisnjena v tabeli poleg številke, ki predstavlja število enakih številk v polju »Vaše številke« in »Izžrebane številke«. Če na srečki v polju »Izžrebane številke« ni natisnjena nobena številka, ki bi bila enaka številki v polju »Vaše številke«, ta srečka nima dobitka.
Na vsaki srečki iz tretjega segmenta z imenom »Vreme bo!« je polje razdeljeno na štiri igre. Srečka je dobitna, če so pod premazom v posamezni igri (igra 1, igra 2, igra 3, oziroma igra 4) natisnjeni trije enaki znaki, pod pogojem, da je kontrolna številka srečke, ki je natisnjena v polju pod premazom, zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka je natisnjena v tabeli poleg dobitnega znaka. Če na srečki niso odkriti trije enaki znaki v eni izmed iger, ta srečka nima dobitka.
Na vsaki srečki iz četrtega segmenta z imenom »Casino« je polje razdeljeno na tri vrste. Srečka je dobitna, če so pod premazom v posamezni vrsti (vrsta 1, vrsta 2 oziroma vrsta 3) natisnjeni trije enaki znaki, pod pogojem, da je kontrolna številka srečke, ki je natisnjena v polju pod premazom, zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka je natisnjena v tabeli poleg dobitnega znaka. Če na srečki niso odkriti trije enaki znaki v eni izmed vrst, ta srečka nima dobitka.
7. člen
Dodatek št. 6 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 27. serijo srečk igre »Hitra srečka«.
Št. 76/05
Ljubljana, dne 19. aprila 2005.
Janez Bukovnik l. r.
Predsednik uprave
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997 in jo podaljšala dne 17. 12. 1998 s sklepom številka 473-01/98-5 (N).

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo pod številko 471-212-4/05-9 dne 4. 4. 2005.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti