Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1600. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja, stran 4122.

Na podlagi 16. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 34. in 43. člena Ustanovitvenega akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 85/04), izdaja uprava Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, sprejetem s sklepom št. 1. pod 4. točko dnevnega reda na 4. seji dne 14. 4. 2005,
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S P L O Š N I H P O G O J E V
P O S L O V A N J A
za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
1. člen
V Splošnih pogojih poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Uradni list RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02, 33/03, 42/04 in 8/05) se v 2.a členu pred besedilom »zakona o gospodarskih družbah« doda novo besedilo, ki se glasi: »vsakokrat veljavnega«.
Celotni del besedila 2.a člena, ki je naveden v oklepaju, se črta skupaj z obema oklepajema.
Črta se tudi del besedila, ki se glasi: », za presojo morebitne povezanosti podjetja z drugimi podjetji pa se uporabljajo določila uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem pomoči (Uradni list RS, št. 59/00)«.
2. člen
Drugi odstavek 2.c člena se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Vloga za odobritev pomoči mora vsebovati tudi izjavo prejemnika sredstev, koliko sredstev iz drugega javnega vira je že prejel za isti namen ali za namen izvedbe programa prestrukturiranja.«
3. člen
V 2.f členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da se pomoč dodeljuje podjetju, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C244/02), se taka pomoč pred dodelitvijo priglasi Evropski komisiji.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1104/05
Ljubljana, dne 14. aprila 2005.
Uprava Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada
Marko Slokar l. r.
predsednik uprave
Franc Beravs l. r.
član uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti