Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2005 z dne 22. 4. 2005

Kazalo

1599. Spremembe in dopolnitve sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005, stran 4122.

Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je na podlagi 13. člena Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99, 25/04) in 17. člena Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01, 05/03, 89/03, 29/04) na seji dne 30. 3. 2005 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S K L E P A
o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005
1. člen
V Sklepu o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2005 (Uradni list RS, št. 138/04) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zbornični prispevek se odmeri na podlagi uradnih podatkov, razvidnih iz evidenc v skladu s 4. členom Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, in sicer na dan 30. 6. v letu, za katero se zbornični prispevek odmerja.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V napovedi 3. člena se v oklepaju doda besedilo »in pavšalni znesek«.
V drugi alineji drugega odstavka 3. člena se črta besedilo »ki ne opravljajo kmetijske, gozdarske ali ribiške dejavnosti in nimajo urejenih zakupnih ali njim podobnih razmerij glede kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih imajo v lasti«.
3. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za zbornični prispevek A je katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovljen za preteklo leto po predpisih o ugotavljanju katastrskega dohodka, in za fizične osebe katastrski dohodek, zmanjšan zaradi naravnih nesreč, požara ali drugih izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, oziroma katastrski dohodek, zmanjšan za oprostitve v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.«
4. člen
V 9. členu se spremeni napoved člena, tako da se glasi: »(rok za plačilo zborničnega prispevka A, B in pavšalnega zneska)«, prvi odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanci za zbornični prispevek A in zbornični prispevek B, ki ne presega 20.000 SIT, ter zavezanci za pavšalni znesek plačajo zbornični prispevek v enkratnem znesku najkasneje v 30 dneh po izdaji odločbe.«
5. člen
V 10. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Zavezanci za zbornični prispevek C plačajo zbornični prispevek v 30 dneh po izdaji odločbe.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.
6. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati z dnem sprejema na svetu zbornice, objavijo se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. marca 2005.
Peter Vrisk, univ. dipl. inž. kmet. l. r.
Predsednik Sveta KGZS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti