Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2005 z dne 21. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2005 z dne 21. 4. 2005

Kazalo

1574. Sklep o potrditvi delovnega zvezka OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja, stran 4097.

Na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 76. seji dne 3. 3. 2005 sprejel
S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka
OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo v 1. in 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja
Vrsta programa: gimnazijsko izobraževanje, srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje turistični tehnik.
Predmet: geografija.
Letnik: 1., 2.
Vrsta učnega gradiva: delovni zvezek.
Avtor: Jurij Kunaver, Borut Drobnjak, Marijan M. Klemenčič, Franc Lovrenčak, Marjan Luževič, Mirko Pak, Jurij Senegačnik.
Lektor: Tine Logar.
Recenzent: dr. Darko Ogrin, Alenka Dragoš, Maja Besednjak.
Likovno-tehnični urednik: Irena Petrič.
Fotograf: Jurij Kunaver, Jurij Senegačnik.
Tehnične risbe: Monde Neuf d.o.o.
Leto izdaje: 2003.
Čas veljavnosti: 5 šolskih let.
Založnik: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana.
Vrsta potrditve: ponovna potrditev.
Št. 613-2/2005/165
Ljubljana, dne 3. marca 2005.
dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje