Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005

Kazalo

1133. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2005, stran 3139.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena Odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 1/05, 5/05, 9/05, 19/05 in 25/05) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N I Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v februarju 2005
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) je za obdobje od 1. 2. 2005 do 28. 2. 2005 znašal 79.499 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/47
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-1611-0103
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister za finance