Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1075. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah Občine Postojna, stran 3001.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72, Uradni list RS – stari, št. 18/91 in Uradni list RS, št. 57/99), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS – stari, št. 10/91, Uradni list RS/l, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 39/96 – odl. US, 61/96 – odl. US, 35/97, 45/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US, 24/01, 110/02 in 7/03), 16., 60. ter 62. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 19. redni seji, dne 16. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o komunalnih taksah Občine Postojna
1. člen
V Odloku o komunalnih taksah Občine Postojna (Uradni list RS, št. 67/04 in 126/04) se besedilo v Posebnem delu – Tarife komunalnih taks pod:
– točko 2.1. spremeni tako, da se glasi:
2.1. Reklamni napisi, objave in oglasi na panojih, oglasnih in reklamnih tablah, transparentih, platnih, praporih, zastavah, stenah zgradb in balonih
1. od 0,25 m2 do vključno 1 m2     1 točko/dan
2. od 1 m2 do vključno 2 m2       2 točki/dan
3. od 2 m2 do vključno 3 m2       3 točke/dan
4. od 3 m2 do vključno 4 m2       4 točke/dan
5. od 4 m2 do vključno 5 m2       5 točk/dan
6. od 5 m2 do vključno 10 m2       8 točk/dan
7. nad 10 m2              20 točk/dan
Od označb sedeža pravnih oseb na osnovi zakonskih določil se po tem odloku ne uporabljajo določila za plačilo komunalne takse do velikosti 0,25 m2.
– točko 2.2.spremeni tako, da se glasi:
 
2.2. Elektronski in drugi svetlobni napisi, kot so n.pr. – reklamni panoji z vrtljivo površino, elektronski reklamni panoji (display), reklamni stolpi, svetlobno projecirane površine in drugi svetlobni napisi
– do 1 m2 mesečno             300 točk
– nad 1 m2 do 4 m2 mesečno         500 točk
– nad 4 m2 mesečno            1000 točk
 
– doda točko 2.4., ki se glasi:
 
2.4. Slišne reklame in oglasi
– vsako zvočno mesto dnevno
  (do vključno 3 dni)           300 točk/dan
– vsako zvočno mesto dnevno (nad 3 dni)  100 točk/dan
 
Postavitev stereo ali drugega večkanalnega zvočnega sistema na določeni lokaciji se obremeni kot en objekt.
 
– točko 3.1. spremeni tako, da se glasi:
 
3.1. Za uporabo urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno
 (za čas uporabe do vključno 14 dni)       10 točk
– za vsak m2 dnevno (za čas uporabe nad 14 dni)  2 točki
 
Za uporabo površine nad 200 m2 velja 50% popust.
 
– točko 3.2. spremeni tako, da se glasi:
 
3.2. Za uporabo delno urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno
  (za čas uporabe do vključno 14 dni)       5 točk
– za vsak m2 dnevno
  (za čas uporabe nad 14 dni)          1 točko
 
Za uporabo površine nad 200 m2 velja 50% popust.
– 1. točko Pojasnila za točko 3.3 spremeni tako, da se glasi:
1. Plačila komunalnih taks so oproščene politične stranke, šole ter organizacije humanitarnega, športnega ali kulturnega značaja, ki delujejo skladno z določbami zakona o društvih.
 
– točko 4.2. spremeni tako, da se glasi:
 
4.2. Za uporabo delno urejenih javnih površin
– za vsak m2 dnevno
  (za čas uporabe do vključno 14 dni)       5 točk
– za vsak m2 dnevno
  (za čas uporabe nad 14 dni)          2 točki
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/2004-9
Postojna, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.