Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1064. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto, stran 2999.

Na podlagi 233. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 17. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 74/00) se v 43. členu vsakokratna navedba besedila »Z denarno kaznijo« nadomesti z besedilom »Z globo«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-2/2000-1200
Novo mesto, dne 17. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.