Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1056. Spremembo in dopolnitev sklepa o določitvi osnove in stopnje članarine OOZ Lendava za leto 2005, stran 2988.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04) in 54. člena statuta Območne obrtne zbornice Lendava je skupščina Območne obrtne zbornice Lendava na 7. seji dne 1. 3. 2005 sprejela
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V
S K L E P A
o določitvi osnove in stopnje članarine OOZ Lendava za leto 2005
1. člen
V sklepu o določitvi osnove in stopnje članarine OOZ Lendava za leto 2005 (Uradni list RS, št. 5/05) se:
Prvi odstavek II. točke spremeni tako, da se glasi:
1. fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, plačuje članarino v višini 3,3% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevkov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar osnova za obračun članarine ne sem biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Tretji odstavek II. točke spremeni tako, da se glasi:
3. fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti in presegajo milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, plačuje članarino v višini 2% od najnižje bruto pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
Fizična oseba iz prejšnjega stavka, ki ne presega milijon in pol tolarjev skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, članarino ne plačuje.
4. člen
V II. točki se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
4. pravna oseba (gospodarske družbe, obrtne zadruge ali oblika njihovega združevanja ter prostovoljni člani) plačujejo članarino mesečno v višini 3.600 SIT.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2
Lendava, dne 1. marca 2005.
Predsednik
skupščine OOZ Lendava
Štefan Matjašec l. r.