Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1054. Sklep o javnem dobru, stran 2987.

Na podlagi 19. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), 23. člena Zakona o gradivi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04) je Občinski svet občine Kidričevo na 17. redni seji, dne 28. 2. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
S tem sklepom zemljišči parc. št. 224/3, njiva v izmeri 282 m2, ki je pripisano k vložni št. 408 k.o. Lovrenc na Dravskem polju in parc. št. 231/2, neplodno v izmeri 52 m2, ki je pripisano k vložni št. 29 k.o. Lovrenc na Dravskem polju in sta v lasti Občine Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, matična številka: 5883709, do 1/1 (celote), postane javno dobro.
2. člen
Na podlagi tega sklepa Občinska uprava občine Kidričevo po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o prido­bitvi statusa grajenega javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišče.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-06-110/03
Kidričevo, dne 15. marca 2005.
Župan
Občine Kidričevo
Zvonimir Holc l. r.