Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1049. Sprememba odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina, stran 2986.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 16. seji, dne 16. 3. 2005 sprejel
S P R E M E M B O O D L O K A
o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina
1. člen
V Odloku o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina (Uradni list RS, št. 44/04) se v prvem odstavku 4. člena beseda trideset nadomesti z besedo devetdeset.
2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-02/04-1
Hajdina, dne 16. marca 2005.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.