Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1036. Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, stran 2968.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o usposobljenosti
za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
1. člen
V Pravilniku o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 17/04) se v 2. členu druga alinea 2. točke spremeni tako, da se glasi:
“– potrdilo o opravljenem usposabljanju za posamezno področje po programu, ki ga potrdi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se izvaja v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice, Obrtne zbornice Republike Slovenije, šolskih ustanov, ki izvajajo programe s področja kmetijstva in živilstva, stanovskih zvez za posamezno dejavnost ali drugih oseb, ki opravljajo dejavnost usposabljanja.“.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-462/2004
Ljubljana, dne 1. februarja 2005.
EVA 2004-2311-0419
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano