Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1035. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2004, stran 2968.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1-UPB2) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač
in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2004
I
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1-UPB2) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2005, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let, predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZPIZ-1-UPB2 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ – 1 E (Uradni list RS, št. 135/03) opravljenih od 1. 1. 1991 do konca leta 2004, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
II
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
------------------------------------------------
Leto          Valorizacijski količniki
------------------------------------------------
1965                 2084991,974
1966                 1576395,631
1967                 1427417,582
1968                 1302858,576
1969                 1131489,547
1970                 944004,360
1971                 790596,470
1972                 671291,990
1973                 579629,630
1974                 461438,721
1975                 368915,081
1976                 319309,243
1977                 268156,482
1978                 220049,128
1979                 175699,986
1980                 148163,568
1981                 113903,016
1982                  90424,643
1983                  71140,260
1984                  46788,776
1985                  23631,452
1986                  10607,137
1987                  4792,059
1988                  1805,241
1989                   110,034
1990                   22,962
1991                   12,526
1992                    4,216
1993                    2,812
1994                    2,191
1995                    1,844
1996                    1,599
1997                    1,432
1998                    1,306
1999                    1,192
2000                    1,077
2001                    0,962
2002                    0,877
2003                    0,816
2004                    0,772
------------------------------------------------
III
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-30/2005
Ljubljana, dne 28. februarja 2005.
EVA 2005-2611-0083
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l. r.
 
Soglašam!
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance