Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1031. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena, stran 2945.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZVPOPKD) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik
državnega pomena
1. člen
V Odloku o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Spomenik obsega zemljišče, parcelno številko 1037/1 (del parcele: del ceste s parkiriščem med severno mejo parcele št. 4/2 in severno mejo parcele št. 941/3, tj. traso stare ljubeljske ceste), 11/1 (del parcele: del parcele južno od parcele št. 1037/1 do vzhodne meje parcele št. 21/11), 11/3, 4/2, vse k.o. Podljubelj. Meja spomenika je določena na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 15. 1. 2004, Uradni list RS, št. 6/04, datoteka z dne 1. 2. 2005, izvorno merilo 1: 2880) in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000. Izvirnika načrtov hranita Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljevanju: zavod).“.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-1/2005/5
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-3511-0012
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik