Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

684. Cene za storitev - dobava toplotne energije in energije za sanitarno vodo, stran 1523.

Na podlagi Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike in priloge (Uradni list RS, št. 38/04), je KOP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ZAGORJE OB Savi, d.o.o., Zagorje ob Savi, sprejelo
C E N E
za storitev – dobava toplotne energije in energije za sanitarno vodo
Zvišajo se cene za dobavo toplotne energije in energije za sanitarno vodo, povprečno za 4,8% (variabilni del cene 0%, fiksni del cene za 12,7%):
-----------------------------------------------------------------------------
                 CENA-brez DDV    20% DDV   Cena z DDV
-----------------------------------------------------------------------------
Obračun po števcu
 
1. Variabilni del            SIT/MWh
– gospodinjstva            4.759,70     951,94    5.711,64
– ostali odjem(posl. prostori,
 zavodi, šole, ...)          6.187,61    1.237,52    7.425,13
 
2. FIKSNI STROŠKI          SIT/MW/leto
– gospodinjstva          4.451.791,00   890.358,20  5.342.149,20
– ostali odjem (posl. prostori,
 zavodi, šole, ...)        5.466.081,00  1.093.216,20  6.559.297,20
 
Pavšalni obračun            SIT/MWh
– gospodinjstva            9.415,00    1.883,00   11.298,00
– ostali odjem (posl. prostori,
 zavodi, šole, ...)         12.240,00    2.448,00   14.688,00
 
Topla sanitarna voda          (SIT/M3)
– gospodinjstvo – ogrevalna in
 neogrevalna sezona           564,9     112,98     677,88
-----------------------------------------------------------------------------
Zagorje ob Savi, dne 10. februarja 2005.
Direktor
Sandi Grčar, inž. rud. in geotehn. l. r.