Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

682. Sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi, stran 1522.

Na podlagi 12. člena Odloka o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 14/99), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 85. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03), je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 9. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
S tem sklepom se določi višina povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Zagorje ob Savi, ki ga je potrebno poravnati ob izdaji soglasja h gradnji ali soglasja k povečanju obstoječih obremenilnih oziroma stanovanjskih enot.
2. člen
Povračilo je namenjeno za investicijsko vzdrževanje in gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter ­znaša:
1. za priključitev na vodovodno omrežje:
  – za individualno stanovanjsko hišo 88.172 SIT/ stan.enoto
  – za stanovanjsko enoto v bloku   68.441 SIT/ stan.enoto
  – za poslovne objekte in industrijo
  (sanitarni odvzem)         877.136 SIT/ lit/sek/povpr.dnevne porabe
  – za industrijo in obrt
  (tehnološki odvzem)         3.289.293 SIT na lit /sek
2. za priključitev na kanalizacijsko omrežje:
  – za individualno stanovanjsko hišo 29.390 SIT/ stan.enoto
  – za stanovanjsko enoto v bloku   22.813 SIT/ stan.enoto
  – za poslovne objekte in industrijo
  (sanitarni odvzem)         292.378 SIT/ lit/sek/povpr.dnevne porabe
  – za industrijo in obrt
  (tehnološki odvzem)         1.096.431 SIT na lit /sek
3. člen
Višina povračila iz prejšnjega člena tega sklepa se revalorizira enkrat letno (decembra v tekočem letu), pri čemer se upošteva rast indeksa za nizko gradnjo,ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo in IGM pri GZS in sicer za obdobje januar-november tekočega leta. Na ta način revalorizirana višina povračila se ugotovi v posebnem ugotovitvenem sklepu,ki ga izda župan in začne veljati praviloma s 1. januarjem naslednjega leta.
4. člen
S pričetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o višini povračil, ki ga je sprejel Izvršni svet skupščine Občine Zagorje ob Savi dne 5. 3. 1991 (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/91).
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-5/91
Zagorje ob Savi, dne 9. februarja 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.