Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

681. Sklep o soglasju k poročilu Centra za socialno delo, stran 1522.

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04-p.b.), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 84/04), ter 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 19. seji, dne 9. 2. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
1
Občinski svet občine Zagorje ob Savi daje soglasje k poročilu Centra za socialno delo Zagorje ob Savi o izvajanju socialno varstvene storitve »pomoč na domu« za obdobje 2000–2004 in predlaga, da se pogodba o izvajanju te storitve s Centrom za socialno delo Zagorje ob Savi podaljša za obdobje treh let.
2
Cena storitve vodenja in koordinacije pomoči družini na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Zagorje ob Savi kot javno službo za 0,4 strokovnega delavca znaša 304.142,45 SIT mesečno. V primeru, da bo med letom prišlo do bistvenega povečanja števila uporabnikov socialno var­stvene storitve pomoč na domu, bo naročnik izvajalcu konec leta, v skladu z določili pravilnika, priznal višje stroške za vodenje in koordinacijo.
3
Cena storitve pomoč družini na domu na podlagi 18. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev znaša 2.242,90 SIT na efektivno uro. Cena se zniža za subvencijo iz sredstev proračuna Republike Slovenije za 618,80 SIT in za subvencijo iz sredstev proračuna Občine Zagorje za 812 SIT, tako, da znaša končna cena za uporabnika 812 SIT.
4
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. S sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep pod številko 385-11/2003, z dne 30. 3. 2004. Cene iz 2. in 3. točke tega sklepa se uporabljajo od 1. 3. 2005 dalje.
Št. 122-3/2005
Zagorje ob Savi, dne 9. februarja 2005.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.