Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

675. Spremembe pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Murska Sobota, stran 1507.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03 – odločba US) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 3. februarja 2005 sprejel
S P R E M E M B E P R A V I L N I K A
o plačah in plačilih za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V Pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcij občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/03) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov se plačilo za posameznega podžupana določi v višini 13% plače župana. Podžupanu, ki nadomešča župana v času njegove odsotnosti, pripada plačilo za čas nadomeščanja v višini 30% plače župana.
2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 131-1/2003
Murska Sobota, dne 3. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec, univ. dipl. inž. grad. l. r.