Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

671. Sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1501.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Križevci ter v skladu s 100.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Križevci na 18. redni seji dne 9. 2. 2005 sprejel
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99, 91/02, 21/03 in 52/03) se druga alinea 5. člena spremeni tako, da se glasi:
– za opravljaje nalog iz pristojnosti župana pripada podžupanu mesečna nagrada v višini največ 30% županove plače (1,13 količnika).
2. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS uporablja pa se od 1. 1. 2005.
Št. 032-02-18/05-136
Križevci, dne 10. februarja 2005.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.