Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

670. Odlok o poimenovanju Usnjarskega mostu, stran 1501.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) ter 11. in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 21. seji, dne 16. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o poimenovanju Usnjarskega mostu
1. člen
S tem odlokom se most čez Kamniško Bistrico poimenuje Usnjarski most.
2. člen
V naselju Kamnik se most čez Kamniško Bistrico med sosesko »Mali grad«, objekti podjetja »Meso Kamnik, d.d.« ter regionalno cesto št. R 1225 na novo določi in imenuje Usnjarski most.
3. člen
Lega mostu je prikazana v grafičnem prikazu območja Usnjarskega mostu, ki je sestavni del tega odloka.
Določitev in imenovanje mostu evidentira Geodetska uprava Ljubljana – Pisarna Kamnik v evidenci RPE.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/05-1/4
Kamnik, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.