Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

666. Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, stran 1492.

Na podlagi petega odstavka 39. člena in četrtega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 63/04 – ZZRZI in 136/04 – odl. US) objavlja minister za finance
P O V P R E Č N O L E T N O
S T O P N J O
davka in prispevkov,
ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2004 37,10%.
Št. 428-02-1/2005/3
Ljubljana, dne 16. februarja 2005.
EVA 2005 -1611-0094
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance