Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

665. Uredba o spremembi Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave, stran 1492.

Na podlagi 77. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 2. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi Uredbe o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave
1. člen
V Uredbi o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave (Uradni list RS, št. 76/01) se v 14. točki 5. člena za besedama »personalizacijo obrazcev« črtata besedi »potovalnih in«, za besedo »tujce« se postavi podpičje, preostalo besedilo pa se črta.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-6/2005/8
Ljubljana, dne 24. februarja 2005.
EVA 2005-1711-0028
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik