Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

661. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2005, stran 1490.

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 23. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 – odločba US in 70/2000) in na podlagi 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. februarja 2005 sprejel
S K L E P
o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2005
V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu Zakona o političnih strankah, pripadajo posameznim političnim strankam mesečno sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini:
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|Št. |Politična    | Glasovi|   Mesečni|   Mesečni|  SKUPAJ|
|  |stranka     |     |     10%|   delež v|     |
|  |         |     |    delež| preostalih|     |
|  |         |     |      |     90%|     |
|  |         |     |      |  sredstev|     |
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|1. |SDS       | 281.710|   510.445| 13.925.264|14.435.709|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|2. |LDS       | 220.848|   510.445| 10.916.782|11.427.227|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|3. |ZLSD       |  98.527|   510.445|  4.870.308| 5.380.753|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|4. |NSi       |  88.073|   510.445|  4.353.554| 4.863.999|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|5. |SLS       |  66.032|   510.445|  3.264.041| 3.774.486|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|6. |SNS       |  60.750|   510.445|  3.002.945| 3.513.390|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|7. |DeSUS      |  39.150|   510.445|  1.935.232| 2.445.677|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|8. |AS        |  28.767|   510.445|  1.421.987| 1.932.432|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|9. |SJN       |  25.343|   510.445|  1.252.735| 1.763.180|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|10. |SMS       |  20.174|   510.445|   997.225| 1.507.670|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
|  |SKUPAJ      | 929.374|  5.104.450| 45.940.073|51.044.523|
+----+-----------------+---------+------------+------------+----------+
Št. 411-01/93-30/32
Ljubljana, dne 23. februarja 2005.
EPA 87-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.