Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2005 z dne 28. 2. 2005

Kazalo

659. Priporočilo, sprejeto ob obravnavi Posebnega poročila Varuha človekovih pravic Nasilje v družini - poti do rešitev, stran 1489.

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 272. in 111. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) ob obravnavi Posebnega poročila Varuha človekovih pravic Nasilje v družini – poti do rešitev na seji dne 22. februarja 2005 sprejel naslednje
P R I P O R O Č I L O
Nasilje v družini je odraz širših družbenih razmer in kot tako resen družbeni problem, ki ga je mogoče celovito reševati le na nacionalni ravni. Zato Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da se opredeli do ugotovitev v Posebnem poročilu Varuha človekovih pravic Nasilje v družini – poti do rešitev in čimprej pripravi predlog zakona o preprečevanju nasilja v družini ter medresorsko usklajen program reševanja te problematike, s katerim seznani državni zbor.
Št. 542-08/92-2/21
Ljubljana, dne 22. februarja 2005.
EPA 1508-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.