Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2005 z dne 21. 1. 2005

Kazalo

155. Aneks h kolektivni pogodbi za zavarovalstvo Slovenije, stran 360.

Na podlagi Zakona o izvajanju dogovora o politiki plač v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 70/04), Dogovora o politiki plač v obdobju 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04), Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 60/98)
pogodbene stranke
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za storitve
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za zavarovalstvo
Slovensko zavarovalno združenje
kot predstavnik delodajalcev
in
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
kot predstavnik delojemalcev
sklepata
A N E K S
h kolektivni pogodbi za zavarovalstvo Slovenije
1. člen
V skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 s tem aneksom določamo višino in način izplačevanja zneska uskladitve k izplačani plači zaposlenih pri delodajalcih, za katere se uporablja Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije (v nadaljevanju: delavcem).
2. člen
Podpisniki tega aneksa se strinjamo, da se ob izplačilu plač za mesec oktober 2004 in dalje plača vsakega delavca za poln delovni čas, poveča za 7.100 SIT, kar v skladu z zakonom in dogovorom iz prvega odstavka predstavlja znesek uskladitve.
3. člen
Znesek uskladitve iz 2. člena se izplačuje kot poseben dodatek k izplačanim plačam in mora biti prikazan na plačilni listi zaposlenega.
4. člen
Znesek uskladitve iz 2. člena se izplačuje vse dokler se v kolektivni pogodbi dejavnosti ne vključi v sistem plač.
5. člen
Podpisniki soglašamo, da se bomo o uskladitvi plač za leto 2005 dogovorili, ko bodo znani podatki o izplačanih plačah za december 2004.
6. člen
Aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 10. 2004 dalje.
7. člen
V primeru spora se uporabljajo določbe te kolektivne pogodbe.
Ljubljana, dne 5. oktobra 2004.
Podpisniki:
 
Predstavnik delojemalcev:
 
Sindikat finančnih organizacij Slovenije
Sekretar
Drago Ščernjavič l. r.
 
Predstavniki delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za zavarovalstvo
Renato Frelih l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za zavarovalstvo
mag. Mirko Kaluža l. r.
 
Slovensko zavarovalno združenje
mag. Mirko Kaluža l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 26. 10. 2004 pod zap. št. 59/1 in št. spisa 02047-3/2004/2.

AAA Zlata odličnost