Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

23. Obvestilo o prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb, stran 4278.

O b v e s t i l o
o prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) Ministrstvo za zunanje zadeve
s p o r o č a ,
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, podpisan v Zenici 3. oktobra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 31/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 111/01), ki je bil v veljavi od 1. novembra 2002;
 
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, podpisan v Talinu 26. novembra 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 2/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 5/01), ki je bil v veljavi od 1. marca 2001 ter vključuje tudi:
   - Protokol o definiciji pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja, s katerim se spreminja Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, sklenjen z izmenjavo pisem z dne 16. in 29. decembra 1998 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 11/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/02), ki je bil v veljavi od 17. maja 2002;
   - Protokol o spremembah Protokola 2 o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, sklenjen v Talinu 30. decembra 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 11/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/02), ki je bil v veljavi od 1. marca 2001;
   - Sklep št. 1/2000 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo o spremembah Protokola 2 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, podpisan v Ljubljani 27. decembra 2000 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 11/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 37/02), ki je bil v veljavi od 27. maja 2002;
   - Sklep št. 1/2001 Skupnega odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi Protokola 2 k Sporazumu, o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja, podpisan v Ljubljani 3. decembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 21/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 99/03), ki se je uporabljal od 1. januarja 2002;
   - Sklep št. 2/2001 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo o spremembah Priloge A in Priloge B k Protokolu 1 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo, podpisan v Ljubljani 3. decembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 27/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 112/02), ki se je uporabljal od 1. januarja 2002;
   - Spremembo Sklepa št. 1/2001 Skupnega odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi Protokola 2 k Sporazumu, o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja, sklenjeno z izmenjavo not z dne 18. in 31. decembra 2002 in objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 21/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 99/03), ki se je uporabljala od 1. januarja 2003;
 
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan v Zagrebu 12. decembra 1997 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 8/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 25/99), ki je bil v veljavi od 1. oktobra 2001 ter se je prenehal uporabljati 1. marca 2003, ko se je začel uporabljati Sporazum o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Zagrebu 5. decembra 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 5/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/03); Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško vključuje tudi:
   - Sklep št. 1 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Priloge A k Protokolu 2 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, sprejet 17. novembra 1998 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 30/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 106/01), ki se je uporabljal od 1. januarja do 31. decembra 1999;
   - Sklep št. 2 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, sprejet v Zagrebu 9. decembra 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 30/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 106/01), ki je bil v veljavi od 19. marca 2002;
   - Sklep št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o zamenjavi Priloge A in Priloge B k Protokolu 2 Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan v Zagrebu 9. decembra 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 30/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 106/01), ki je bil v veljavi od 19. marca 2002;
   - Sklep št. 4 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, sprejet v Ljubljani 21. decembra 2000 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 30/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 106/01), ki je bil v veljavi od 19. marca 2002;
   - Sklep št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o spremembi Protokola 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, sprejet v Opatiji 18. decembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 3/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/03), ki je bil v veljavi od 24. februarja 2003;
   - Dodatni protokol št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, podpisan v Ljubljani 9. maja 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 25/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 96/02), ki se je uporabljal od 1. julija 2002;
   - Sklep št. 6 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, sprejet v Ljubljani 23. decembra 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 3/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/03), ki se je uporabljal od 1. januarja 2003;
 
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael, podpisan v Jeruzalemu 13. maja 1998 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 24/00 (Uradni list Republike Slovenije, št. 87/00), ki je bil v veljavi od 1. novembra 2000;
 
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, podpisan v Rigi 22. aprila 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 16/00 (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/00), ki je bil v veljavi od 1. avgusta 2000 ter vključuje tudi:
   - Protokol o spremembah Protokola B o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, sklenjen v Rigi 30. decembra 1998 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/02), ki je bil v veljavi od 31. januarja 2003;
   - Protokol o spremembah Protokola B o pravilih o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, sklenjen v Rigi 13. decembra 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/02), ki je bil v veljavi od 1. avgusta 2000;
   - Dodatni protokol o spremembah Protokola B o poreklu blaga k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, sklenjen v Ljubljani 18. decembra 2000 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 49/02), ki je bil v veljavi od 1. februarja 2003;
   - Sklep št. 1/2002 Skupnega odbora Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o Protokolu B k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo, podpisan v Rigi 29. oktobra 2002, ki se je uporabljal od 1. januarja 2003;
 
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, podpisan v Vilni 4. oktobra 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 5/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/01), ki je bil v veljavi od 1. aprila 2001 ter vključuje tudi:
   - Dodatni protokol št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga, podpisan v Vilni 18. februarja 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 3/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/02), ki je bil v veljavi od 20. marca 2002;
   - Dodatni protokol št. 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah in dopolnitvah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga, podpisan v Vilni 21. decembra 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 3/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/02), ki je bil v veljavi od 20. marca 2002;
   - Dodatni protokol št. 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga, podpisan v Ljubljani 28. decembra 2000 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 3/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 17/02), ki je bil v veljavi od 10. aprila 2002;
   - Dodatni protokol št. 4 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 3 o pravilih o poreklu blaga, podpisan v Vilni 28. decembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 20/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 95/03), ki se je uporabljal od 1. januarja 2002;
   - Sklep št. 1/2003 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, podpisan v Vilni 17. februarja 2003 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 19/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 74/03), ki se je uporabljal od 1. marca 2003;
 
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisan v Skopju 1. julija 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 23/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 81/99), ki je bil v veljavi od 1. decembra 1999 ter vključuje tudi:
   - Dodatni protokol št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisan v Skopju 27. februarja 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 2/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 9/02), ki se je uporabljal od 1. julija 2001;
   - Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisan v Skopju 5. junija 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 24/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 94/02), ki je bil v veljavi od 1. februarja 2003;
   - Dodatni protokol št. 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, podpisan v Skopju 5. junija 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 1/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 2/03), ki se je uporabljal od 1. januarja 2003;
 
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, podpisan v Ankari 5. maja 1998 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 11/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 36/01), ki je bil v veljavi od 1. junija 2001 ter vključuje tudi:
   - Dodatni protokol o spremembah protokola 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, ki je bil sklenjen z izmenjavo not 4. julija 2000 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 12/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 41/02), ki je bil v veljavi od 1. junija 2001;
   - Dodatni protokol 1 o spremembah protokola 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, ki je bil sklenjen z izmenjavo not 14. decembra 2000 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 12/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 41/02), ki je bil v veljavi od 17. maja 2002;
   - Dodatni protokol 2, s katerim se spreminja Protokol 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, sklenjen z izmenjavo not z dne 5. decembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 21/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 99/03), ki je bil v veljavi od 15. oktobra 2003;
   - Spremembo Dodatnega protokola 2, s katerim se spreminja Protokol 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo, sklenjeno z izmenjavo not z dne 18. in 31. decembra 2002 in objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 21/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 99/03), ki je bila v veljavi od 15. oktobra 2003;
 
– da je 1. maja 2004 prenehal veljati Sporazum med državami EFTE in Republiko Slovenijo, podpisan v Bergnu 13. junija 1995 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 19/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/97), ki je bil v veljavi od 1. septembra 1998 ter vključuje tudi:
   - Protokol, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo, sklenjen 9. oktobra 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 19/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/97), ki je bil v veljavi od 1. septembra 1998;
   - Protokol, ki spreminja 16. člen in Prilogo VII k Sporazumu med državami EFTE in Slovenijo, sklenjen 9. oktobra 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 19/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/97), ki je bil v veljavi od 1. septembra 1998;
   - Spremembe Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo, ki jih je sprejel Skupni odbor EFTA – Slovenija v Ljubljani 16. novembra 1998 in ki so bile objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 24/98 (Uradni list Republike Slovenije, št. 90/98) ter so bile v veljavi od 1. januarja 1999;
   - Sklepi št. 2 do 8 Skupnega odbora EFTA – Slovenija, sprejeti na četrtem zasedanju odbora v Ženevi 27. maja 1999 in objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 16/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 53/99), ki so bili v veljavi od 1. julija 1999;
   - Odločitev Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 1/1999: Sprememba Priloge IV, sprejeta 9. februarja 1999 in objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 25/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 87/01), ki je bila v veljavi od 1. maja 2002;
   - Spremembe Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo, ki jih je sprejel Skupni odbor EFTA – Slovenija v Ljubljani 8. oktobra 1999 in ki so bili objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 30/99 (Uradni list Republike Slovenije, št. 102/99) ter so bile v veljavi od 1. januarja 2000;
   - Sklep Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 1/2000: spremembe in dopolnitve Protokola B, ki je bil sprejet 22. novembra 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 10/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 35/02), ki je bil v veljavi od 1. januarja 2001;
   - Sklep Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 1/2001: sprememba Priloge II glede rib in drugih morskih proizvodov, ki je bil sprejet 24. aprila 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 15/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 55/01), ki je bil v veljavi od 1. julija 2001;
   - Sklep Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 2/2001: sprememba Protokola D o monopolih, ki niso v skladu z 10. členom, ki je bil sprejet 24. aprila 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 15/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 55/01), ki je bil v veljavi od 1. julija 2001;
   - Sklep Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 3/2001 – Sprememba 18. člena o državni pomoči, sklenjen 24. aprila 2001;
   - Sklep Skupnega odbora EFTA – Slovenija št. 4 iz leta 2001, ki je bil sprejet 21. decembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 21/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 99/03), ki je bil v veljavi od 1. januarja 2002;
   - Sklep Skupnega odbora EFTA – Slovenija št. 1/2002, ki je bil sprejet 28. oktobra 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 28/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 119/02), ki je bil v veljavi od 1. decembra 2002;
   - Sklep Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 2/2002, ki je bil sprejet 28. oktobra 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 28/02 (Uradni list Republike Slovenije, št. 119/02), ki je bil v veljavi od 1. decembra 2002;
   - Sklep Skupnega odbora Slovenija – EFTA št. 3 iz leta 2002, ki je bil sprejet 30. decembra 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 21/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 99/03), ki je bil v veljavi od 30. decembra 2002;
 
– da je 1. maja 2004 za Republiko Slovenijo prenehal veljati Srednjeevropski sporazum o prosti trgovini, ki vključuje:
   - Sporazum o pristopu Republike Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Ljubljani 25. novembra 1995 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/97), ki je bil v veljavi od 31. marca 1999;
   - Sporazum o pristopu Romunije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, sklenjen v Bukarešti 12. aprila 1997 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 26/00 (Uradni list Republike Slovenije, št. 93/00), ki je bil v veljavi od 9. junija 2002;
   - Sporazum o pristopu Republike Bolgarije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Sofiji 17. julija 1998 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 1/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/01), ki je bil v veljavi od 12. januarja 2002;
   - Sporazum o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Zagrebu 5. decembra 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 5/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 23/03), ki se je uporabljal od 1. marca 2003;
   - Dodatni protokol št. 4 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Jasni 13. septembra 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/97), ki se je uporabljal od 1. januarja 1997;
   - Dodatni protokol št. 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Jasni 13. septembra 1996 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 14/97 (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/97), ki je bil v veljavi od 30. aprila 2000;
   - Dodatni protokol št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Varšavi 19. decembra 1997 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 23/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 83/01), ki je bil v veljavi od 20. decembra 2001;
   - Dodatni protokol št. 7 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Pragi 10. decembra 1998 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 25/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 87/01), ki je bil v veljavi od 30. marca 2002;
   - Dodatni protokol št. 8 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Budimpešti 20. oktobra 1999 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 25/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 87/01), ki se je uporabljal od 1. januarja 2000;
   - Dodatni protokol št. 9 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Varšavi 15. novembra 2000 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 25/01 (Uradni list Republike Slovenije, št. 87/01), ki je bil v veljavi od 20. decembra 2001;
   - Dodatni protokol št. 10 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Bukarešti 16. novembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 4/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 20/03), ki je bil v veljavi od 4. aprila 2003;
   - Dodatni protokol št. 11 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Bukarešti 16. novembra 2001 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 24/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/03), ki se je uporabljal od 1. januarja 2002;
   - Dodatni protokol št. 12 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Zagrebu 5. decembra 2002 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 24/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/03), ki je bil v veljavi od 27. aprila 2004;
   - Dodatni protokol št. 13 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan na Bledu 4. julija 2003 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 24/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/03), ki je bil v veljavi od 28. marca 2004;
   - Dodatni protokol št. 14 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan na Bledu 4. julija 2003 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 24/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 107/03), ki je bil v veljavi od 27. aprila 2004;
   - Sporazum o spremembah Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, podpisan na Bledu 4. julija 2003 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe, št. 29/03 (Uradni list Republike Slovenije, št. 126/03), ki je bil v veljavi od 25. februarja 2004.
 
Tisti med zgoraj navedenimi akti, ki so se do 1. maja 2004 le uporabljali in še niso začeli veljati, so se 1. maja 2004 prenehali uporabljati.
Ljubljana, 2. junij 2004
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti