Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2004 z dne 10. 12. 2004

Kazalo

1. Popravek Odloka o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007, stran 15911.

Popravek
V Odloku o spremembah Odloka o državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2005 do 2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 131-5550/04 z dne 6. 12. 2004, se besedilo in tabele v 1. členu pod točko 3., 4. in 5. pravilno glasijo:
 
3. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 1 »Seznam naprav in število dodeljenih emisijskih kuponov za obdobje 2005-2007«:
– v vrstici GHG 53 v 2. stolpcu besedilo »KOTO, d.d. (Lendava)« nadomesti z besedilom »Koto, d.d., Ljubljana« in
– vrstica GHG 62 spremeni tako, da se glasi:
   »
+----+---------+---------+----------+----------+------+------+------+-------+
|GHG-|Nafta  |Rudarska |Energetska|Industrija|66.357|62.911|59.466|188.734|
|62 |Petrochem|ul. 1,  |dejavnost |     |   |   |   |    |
|  |d.o.o.  |9220   |     |     |   |   |   |    |
|  |     |Lendava |     |     |   |   |   |    |
|  |     |     |     |     |   |   |   |    |
+----+---------+---------+----------+----------+------+------+------+-------+
                                      «.
4. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 2 »Število dodeljenih kuponov glede na rabo goriv in procesne emisije« vrstica GHG 62 spremeni tako, da se glasi:
   »
+------+------+-+------+-+------+-+-------+-+
|GHG-62|66.357|0|62.911|0|59.466|0|188.734|0|
+------+------+-+------+-+------+-+-------+-+
                      «.
5. V Prilogi 1 »Seznam naprav« se v Tabeli 3 »Vsote«:
– četrta vrstica spremeni tako, da se glasi:
   »
+----------------------+-------+-------+-------+---------+
|Industrija (nad 20 MW)|742.279|703.733|665.189|2.111.201|
+----------------------+-------+-------+-------+---------+
                             «,
– osma vrstica spremeni tako, da se glasi:
   »
+---------------------+---------+---------+---------+----------+
|SKUPAJ (vsi sektorji)|9.205.064|8.758.991|8.311.914|26.275.969|
+---------------------+---------+---------+---------+----------+
                                «.
Uredništvo

AAA Zlata odličnost