Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

18. Popravek odloka o predkupni pravici Občine Postojna, stran 8024.

Popravek
V odloku o predkupni pravici Občine Postojna, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 51-2359/04 z dne 7. 5. 2004, se 4. člen pravilno glasi:
»Šteje se, da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje zlasti za naslednje namene:
1. izvedbo prostorskega izvedbenega akta,
2. gradnjo objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
3. gradnjo objektov za potrebe javne uprave in za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, športa, znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva,
4. gradnjo in nakup neprofitnih in socialnih stanovanj,
5. rekonstrukcije in rušitve po predpisih o graditvi objektov iz 1. do 4. točke tega člena,
6. za potrebe prenove območij,
7. za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.«
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.