Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

10. Popravek odloka o ureditvenem načrtu "Družbeni dom", stran 8023.

Popravek
V odloku o ureditvenem načrtu »Družbeni dom«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106-5273/02 z dne 6. 12. 2002 se:
v drugem odstavku 2. člena besedilo »in poteka po zahodnem robu parcel 1274/14 in 1270/12«, nadomesti z besedilom »prečka parc. št. 1270/8 in 1270/12, kjer se obrne proti zahodu in poteka po zahodnem robu parc. št. 1270/12,«,
v tretjem odstavku 2. člena črta parc. št. 1270/7 (del) k.o. Grosuplje – naselje in se jo nadomesti s parc. št. 1274/14 in 1270/8 (del),
v osmi alinei 9. člena besedilo dopolni z naslednjim tekstom: Vhodi v poslovno stavbo so možni tudi s severne strani objekta, ki meji na park. Kolikor se pri projektiranju objekta pokaže drugačna rešitev dostopa v dvorano in poslovno stavbo, se le-ta izvede na severni strani objekta,
v drugem odstavku 13. člena besedilo nadomesti z naslednjo vsebino: »Za izvedbo zaščite oziroma prestavitve se izvede nova kabelska kanalizacija. Trafo postaja v tej fazi ostane na stari lokaciji ob objektu sodišča. Skladno s pogoji Elektra Ljubljana okolica, se uredijo vse navezave novega objekta na obstoječo trafo postajo. Gradnja nove kabelske kanalizacije je razvidna iz zbirne situacije komunalnih vodov.«,
v 25. členu zadnji stavek črta in se pravilno glasi: Z izvedbo tega ureditvenega načrta se lahko izvede tudi 1. fazo Ureditvenega načrta »Upravni trikotnik«.