Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2004 z dne 2. 8. 2004

Kazalo

97. Zakon o ratifikaciji Spremembe Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi (MSBKNO), stran 4648.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMBE BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU PREHODA NEVARNIH ODPADKOV PREKO MEJA IN NJIHOVEGA ODSTRANJEVANJA, SPREJETE NA TRETJEM ZASEDANJU KONFERENCE POGODBENIC 22. SEPTEMBRA 1995 V ŽENEVI (MSBKNO)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Spremembe Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejete na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi (MSBKNO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2004.
Št. 001-22-179/04
Ljubljana, dne 23. julija 2004
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPREMEMBE BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU PREHODA NEVARNIH ODPADKOV PREKO MEJA IN NJIHOVEGA ODSTRANJEVANJA, SPREJETE NA TRETJEM ZASEDANJU KONFERENCE POGODBENIC 22. SEPTEMBRA 1995 V ŽENEVI (MSBKNO)
1. člen
Ratificira se Sprememba Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja, sprejeta na tretjem zasedanju konference pogodbenic 22. septembra 1995 v Ženevi.
2. člen
Besedilo spremembe se v izvirniku v angleškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
AMENDMENT
TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL, ADOPTED AT THE THIRD MEETING OF THE CONFERENCE OF THE PARTIES AT GENEVA ON 22 SEPTEMBER 1995
Insert new preambular paragraph 7 bis:
”Recognizing that transboundary movements of hazardous wastes, especially to developing countries, have a high risk of not constituting an environmentally sound management of hazardous wastes as required by this Convention”.
Insert new Article 4 A:
”1. Each Party listed in Annex VII shall prohibit all transboundary movements of hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to States not listed in Annex VII.
2. Each Party listed in Annex VII shall phase out by 31 December 1997, and prohibit as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article 1 paragraph 1 (a) of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to States not listed in Annex VII. Such transboundary movement shall not be prohibited unless the wastes in question are characterized as hazardous under the Convention.”
“Annex VII
Parties and other States which are members of the OECD, EC and Liechtenstein.”
SPREMEMBA
BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU PREHODA NEVARNIH ODPADKOV PREKO MEJA IN NJIHOVEGA ODSTRANJEVANJA, SPREJETA NA TRETJEM ZASEDANJU KONFERENCE POGODBENIC 22. SEPTEMBRA 1995 V ŽENEVI
Doda se novi odstavek uvoda 7 bis:
»ugotavljajo, da obstaja velika nevarnost, da prehodi nevarnih odpadkov preko meja, zlasti v države v razvoju, ne pomenijo okolju varnega ravnanja z nevarnimi odpadki, kot se to zahteva v tej konvenciji,«
Doda se novi 4. A člen:
»1. Vsaka pogodbenica, navedena v Dodatku VII, prepove vse prehode nevarnih odpadkov preko meja, ki so namenjeni za postopke v skladu z Dodatkom IV A, v države, ki niso navedene v Dodatku VII.
2. Vsaka pogodbenica, navedena v Dodatku VII, do 31. decembra 1997 postopoma opusti in od tega datuma dalje prepove v skladu s pododstavkom (a) prvega odstavka 1. člena Konvencije vse prehode nevarnih odpadkov preko meja, ki so namenjeni za postopke v skladu z Dodatkom IV B, v države, ki niso navedene v Dodatku VII. Taki prehodi preko meja niso prepovedani, razen če imajo zadevni odpadki lastnosti nevarnih odpadkov v smislu Konvencije.«
»Dodatek VII
Pogodbenice in druge države, ki so članice OECD, ES in Lihtenštajn.«
3. člen
Za izvajanje spremembe skrbi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 801-10/93-5/7
Ljubljana, dne 15. julija 2004
EPA 1416-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti