Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

23. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o podaljšanju veljavnosti Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova, stran 3077.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI KODEKSA OBNAŠANJA RIBIČEV MED IZVAJANJEM RIBOLOVA
1. člen
Ratificira se Dogovor med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o podaljšanju veljavnosti Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova, sklenjen z izmenjavo not z dne 11. decembra 2003 in 18. decembra 2003.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
Broj: 6440/03 DS
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske izražava osobito poštovanje Veleposlanstvu Republike Slovenije u Zagrebu i ima čast izvijestiti sljedeće:
Sukladno zaključcima XI. sjednice Stalne mješovite komisije, koja je održana 27. studenog 2003. godine u Mašunu Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. prosinca 2003. godine donijela odluku o produljenju važenja Dogovora o privremenom režimu implementacije Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji, od članka 47. do 52. uključujući Kodeks ponašanja ribara prilikom obavljanja ribolova. Time su ispunjeni unutarnjepravni uvjeti u Republici Hrvatskoj za produljenje važenja predmetnog dogovora do 31. ožuljka 2004. godine.
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske koristi i ovu prigodu da Veleposlanstvu Republike Slovenije u Zagrebu ponovi izraze svoga osobitog poštovanja.
U Zagrebu, 11. prosinca 2003.
VELEPOSLANSTVO
Republike Slovenije
ZAGREB
Št. 6440/03 DS
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške izraža posebno spoštovanje Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu in ima čast sporočiti naslednje:
V skladu s sklepi XI. zasedanja Stalne mešane komisije, ki je bilo 27. novembra 2003 v Mašunu, je Vlada Republike Hrvaške na seji, ki je bila 4. decembra 2003, sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti Dogovora o začasnem režimu implementacije Sporazuma med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo o obmejnem prometu in sodelovanju, od členov 47 do 52, vključno s Kodeksom obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova. S tem so izpolnjeni notranjepravni pogoji v Republiki Hrvaški za podaljšanje veljavnosti omenjenega dogovora do 31. marca 2004.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške izkorišča tudi to priložnost, da Veleposlaništvu Republike Slovenije v Zagrebu ponovno izrazi svoje posebno spoštovanje.
V Zagrebu, 11. decembra 2003
VELEPOSLANIŠTVO
Republike Slovenije
ZAGREB
Št. ZMP-315/2003
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Veleposlaništvu Republike Hrvaške in ima v zvezi z noto Ministrstva za zunanje zadeve Republike Hrvaške št. 6440/03 DS z dne 11. decembra 2003 čast sporočiti naslednje:
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 18. decembra 2003 sprejela pobudo za sklenitev dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o podaljšanju veljavnosti Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova po dogovoru o začasnem režimu implementacije določb od 47. do 52. člena SOPS. S tem so v Republiki Sloveniji izpolnjeni pogoji za podaljšanje veljavnosti Kodeksa do 31. marca 2004, ta nota in nota spoštovanega Ministrstva za zunanje zadeve Republike Hrvaške št. 6440/03 DS z dne 11. decembra 2003 pa pomenita dogovor med obema državama o podaljšanju veljavnosti Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova po dogovoru o začasnem režimu implementacije določb od 47. do 52. člena SOPSa, ki začne veljati z dnem prejema diplomatske note, s katero Republika Slovenija obvesti Republiko Hrvaško o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek veljavnosti dogovora. Začasno pa se dogovor uporablja od dneva izmenjave diplomatskih not.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti izraža Veleposlaništvu Republike Hrvaške svoje najgloblje spoštovanje.
Ljubljana, 18. december 2003
VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE HRVAŠKE
LJUBLJANA
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 323-10/2002-8
Ljubljana, dne 26. februarja 2004
EVA 2004-1811-0002
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti