Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6225. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže, stran 16883.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže
1. člen
V Pravilniku o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže (Uradni list RS, št. 90/00) se v 4., 5. in 6. členu beseda "oznaka" v vseh sklonih nadomesti z besedo "označba" v ustreznem sklonu.
2. člen
V Prilogi I se:
– v naslovu pred besedo "Hranilna", ki naj se zapiše z malo začetnico, dodata besedi "Sestava in";
– v prvem stavku pred besedo ''hranilni'' dodata besedi ''sestavi in'', za besedo "uporabo" pa doda vejica in besedilo "ki so v prometu kot taka ali se pripravijo za uporabo po navodilih proizvajalca";
– naslov 1. točke spremeni tako, da se glasi: "Energijska vrednost";
– v točki 2.2. beseda "kemijski" nadomesti z besedo "kemični";
– 2.3. točka spremeni tako, da se glasi:
"2.3. "Kemični indeks" pomeni najnižje razmerje med količino posamezne esencialne aminokisline testne beljakovine in količino te aminokisline v referenčni beljakovini.";
– v točki 3.1. beseda "energija" nadomesti z besedo "energijska";
– v točkah 3.2. in 3.3. beseda "linolenske" nadomesti z besedo "linolne";
– naslov 4. točke spremeni tako, da se glasi: "Prehranska vlaknina", v besedilu 4. točke beseda "vlaknin" nadomesti z besedama "prehranske vlaknine", "2. točke" nadomesti z "1. točke", besedilo "v posameznem dnevnem obroku" pa nadomesti z besedilom "za vse dnevne obroke hrane;
– v 5.1. točki beseda ''zagotoviti'' nadomesti z besedo ''vsebovati'', sedanji drugi odstavek pa postane nova 5.2. točka'';
– Tabela I nadomesti z naslednjim besedilom:
"Tabela I
-------------------------------------------
              Enote  Količina
-------------------------------------------
Vitamin A        (μg RE)    700
Vitamin D          (μg)     5
Vitamin E        (mg-TE)     10
Vitamin C          (mg)     45
Tiamin           (mg)    1,1
Riboflavin         (mg)    1,6
Niacin          (mg-NE)     18
Vitamin B(6)        (mg)    1,5
Folat            (μg)    200
Vitamin B(12)        (μg)    1,4
Biotin           (μg)     15
Pantotenska kislina     (mg)     3
Kalcij           (mg)    700
Fosfor           (mg)    550
Kalij            (mg)    3100
Železo           (mg)     16
Cink            (mg)    9,5
Baker            (mg)    1,1
Jod             (μg)    130
Selen            (μg)     55
Natrij           (mg)    575
Magnezij          (mg)    150
Mangan           (mg)    1".
-------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-69/2004
Ljubljana, dne 13. decembra 2004.
EVA 2004-2711-0121
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za zdravje