Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6224. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi), stran 16882.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02 in 80/04) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
V Seznamu tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) – Seznam št. 2 (Uradni list RS, št. 61/04) se v stolpcu “Prenehanje veljavnosti” vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 102/00:   »Prenehanje veljavnosti
            1. januarja 2007.
Homologacije za nadomestne katalizatorje ostanejo še naprej v veljavi – glej točko 5 TSV 102/01.«;
– pri TSV 108/00:   »Prenehanje veljavnosti
            26. januarja 2010.«;
– pri TSV 136/01:   »Prenehanje veljavnosti
            1. januarja 2007.
Homologacije za ogrevalne sisteme, ki ne uporabljajo LPG in za vozila s takimi sistemi ostanejo še naprej v veljavi – glej točko 5 TSV 136/02.«;
– pri TSV 139/00:   »Prenehanje veljavnosti
            1. januarja 2007.
Homologacije ostanejo še naprej v veljavi – glej točko 5 TSV 139/01.«;
– pri TSV 147/00:   »Prenehanje veljavnosti
            1. januarja 2005.
Homologacije ostanejo še naprej v veljavi – glej točko 5 TSV 147/01.«.
V seznam se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, dodajo nove vrstice, ki se glasijo:
+-----------+--------------------------------+---------------------+------------+
| Številčna |Naslov tehnične specifikacije  |Začetek veljavnosti |Prenehanje |
| oznaka  |in               |in          |veljavnosti |
|      |področje njene veljavnosti   |začetek obvezne   |      |
|      |                |uporabe       |      |
+-----------+--------------------------------+---------------------+------------+
| »TSV   |Tehnična specifikacija TSV   |Začetek veljavnosti: |      |
| 102/01  |102/01 o ukrepih proti     |1. januarja 2005   |      |
|      |onesnaževanju zraka z emisijami |Začetek obvezne   |      |
|      |iz motornih vozil.       |uporabe: glej točko 5|      |
|      |Velja za vsa vozila kategorij M |tehnične       |      |
|      |in N.              |specifikacije.«   |      |
+-----------+--------------------------------+---------------------+------------+
| »TSV   |Tehnična specifikacija TSV   |Začetek veljavnosti: |      |
| 108/01  |108/01 o napravah za posredno  |1. januarja 2005   |      |
|      |gledanje za motorna vozila in  |Začetek obvezne   |      |
|      |njihovi vgradnji.        |uporabe: glej točko 5|      |
|      |Velja za vse naprave za     |tehnične       |      |
|      |posredno gledanje za vozila   |specifikacije.«   |      |
|      |kategorij M in N ter za njihovo |           |      |
|      |vgradnjo na ta vozila.     |           |      |
+-----------+--------------------------------+---------------------+------------+
| »TSV   |Tehnična specifikacija TSV   |Začetek veljavnosti: |      |
| 136/02  |136/02 o ogrevalnih sistemih  |1. januarja 2005   |      |
|      |motornih in priklopnih vozil.  |Začetek obvezne   |      |
|      |Velja za vsa vozila kategorij  |uporabe: glej točko 5|      |
|      |M, N in O.           |tehnične       |      |
|      |                |specifikacije.«   |      |
+-----------+--------------------------------+---------------------+------------+
| »TSV   |Tehnična specifikacija TSV   |Začetek veljavnosti: |      |
| 139/01  |139/01 o emisiji ogljikovega  |1. januarja 2005   |      |
|      |dioksida in porabi goriva    |Začetek obvezne   |      |
|      |motornih vozil.         |uporabe: glej točko 5|      |
|      |Velja za vsa vozila kategorije |tehnične       |      |
|      |M1 in N1.            |specifikacije.«   |      |
+-----------+--------------------------------+---------------------+------------+
| »TSV   |Tehnična specifikacija TSV   |Začetek veljavnosti: |      |
| 147/01  |147/01 o napravah za omejevanje |1. januarja 2005   |      |
|      |hitrosti ali podobnih vgrajenih |Začetek obvezne   |      |
|      |sistemih za omejevanje hitrosti |uporabe: glej točko 5|      |
|      |določenih kategorij motornih  |tehnične       |      |
|      |vozil.             |specifikacije.«   |      |
|      |Velja za vsa vozila kategorije |           |      |
|      |M(2), M(3), N(2) in N(3).    |           |      |
+-----------+--------------------------------+---------------------+------------+
| »TSV   |Tehnična specifikacija TSV   |Začetek veljavnosti: |      |
| 158/00  |158/00 o zaščiti pešcev in   |1. januarja 2005   |      |
|      |drugih nezaščitenih udeležencev |Začetek obvezne   |      |
|      |v cestnem prometu pred in ob  |uporabe: glej točko 5|      |
|      |trčenju z motornim vozilom   |tehnične       |      |
|      |Velja za vsa vozila kategorij M |specifikacije.«   |      |
|      |(1) < 2.5 t in N1, izvedena iz |           |      |
|      |takih vozil.          |           |      |
+-----------+--------------------------------+---------------------+------------+
Št. 2640-8/2004-10-0031068
Ljubljana, dne 22. decembra 2004.
EVA 2004-2411-0121
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost