Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6223. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila, stran 16882.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03 in 80/04) objavlja minister za promet
S P R E M E M B E S E Z N A M A
tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
V Seznamu tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila – Seznam št. 1 (Uradni list RS, št. 13/04) se pri TSV 309/00 v stolpec “Prenehanje veljavnosti” vnesejo naslednji podatki:
»Prenehanje veljavnosti 1. julija 2005.
Homologacije ostanejo še naprej v veljavi – glej točko 5 TSV 102/01.«.
V seznam se za vrstico TSV 309/00 vstavi nova vrstica:
+----------+--------------------------+------------------------+-------------+
|Številčna |Naslov tehnične      |Začetek veljavnosti in |Prenehanje  |
|oznaka  |specifikacije in     |začetek obvezne uporabe |veljavnosti |
|     |področje njene veljavnosti|            |       |
+----------+--------------------------+------------------------+-------------+
|»TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti: 1. |       |
|309/01  |309/01 o masah in merah  |januarja 2005      |       |
|     |dvo- in trikolesnih    |Začetek obvezne     |       |
|     |motornih vozil.      |uporabe: glej točko 5  |       |
|     |Velja za vsa vozila    |tehnične        |       |
|     |kategorije L.       |specifikacije.«     |       |
+----------+--------------------------+------------------------+-------------+
Št. 2640-8/2004-8-0031068
Ljubljana, dne 22. decembra 2004.
EVA 2004-2411-0120
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost