Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5979. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 16510.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99,19/01 in 100/02) in na podlagi 2. in 82. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 20. redni seji dne 23. 12. 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1341/2 pot v izmeri 205 m2, parc. št. 1341/3 pot v izmeri 229 m2 in parc. št. 1341/4 pot v izmeri 32 m2,vpisane v vložni številki 1363 k.o.Konjice. Te parcele postanejo lastnina Občine Slovenske Konjice in se odpišejo od dosedanje vložne številke 1363 k.o. Konjice in se pri tej katastrski občini odpre nova vložna št. k.o. Konjice,kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljišču,ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04-0012/2004-300
Slovenske Konjice, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost