Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5945. Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov, stran 16467.

Na podlagi 30 in 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov
1. člen
S tem pravilnikom se določajo grafični znaki, ki se uporabljajo pri izdelavi grafičnih prilog študij požarne varnosti in grafičnih prilog požarnih redov (požarnih načrtov in načrtov evakuacije) ter barve grafičnih znakov.
2. člen
(1) Grafični znaki, ki se uporabljajo pri izdelavi grafičnih prilog študij požarne varnosti in grafičnih prilog požarnih redov, so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Za izdelavo grafičnih prilog študij požarne varnosti in za izdelavo požarnega načrta, se uporablja grafične znake iz prejšnjega odstavka in standarde SIST ISO 6790 in SIST EN 60079-10.
(3) Za načrt evakuacije se uporabljajo znaki po standardih SIST 1013 in SIST ISO 6790.
(4) Velikost grafičnih oznak iz drugega in prejšnjega odstavka se smiselno prilagaja velikosti grafične priloge oziroma načrta.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati drugi stavek drugega odstavka 9. člena Pravilnika o požarnem redu (Uradni list RS, št. 39/97).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-61/2004-2
Ljubljana, dne 15. decembra 2004.
EVA 2004-1911-0037
Karl Erjavec l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost