Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, stran 16467.

Na podlagi prvega odstavka 77. člena za izvajanje 35. točke 51. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
1. člen
V pravilniku o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list RS, št. 72/04 in 83/04) se v 2. členu za besedilom »veterinarske organizacije« doda besedilo », druge organizacije«.
2. člen
V 4. členu se črta 6. točka.
3. člen
V tretjem odstavku 8.a člena se za besedilom »iz tega pravilnika« doda besedilo », preveri izpolnjevanje kadrovskih pogojev«.
4. člen
V 9. členu se črta besedilo »veterinarskimi«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-254/2004-2
Ljubljana, dne 10. decembra 2004.
EVA 2004-2311-0393
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost