Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2004 z dne 24. 12. 2004

Kazalo

5939. Pravilnik o obrazcih za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, stran 16416.

Na podlagi 250. člena in v zvezi s prvim odstavkom 245. člena in prvim odstavkom 247. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1, 109/04 – odl. US in 128/04 – odl. US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcih za zahtevke za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina obrazcev za zahtevke za zmanjšanje ali oprostitev plačila davčnega odtegljaja in za zahtevke za vračilo davčnega odtegljaja iz naslova uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
2. člen
Prejemnik dohodka predloži plačniku davka oziroma davčnemu organu zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila davčnega odtegljaja na obrazcu, ki ga izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov sestavni del, in sicer:
1. Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
2. Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
3. Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
4. Zahtevek za oprostitev davka od dobičkov iz kapitala na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 4 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
5. Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin) na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 5 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
6. Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov od pokojnin na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 6 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
7. Zahtevek za oprostitev davka od dohodkov profesorjev in raziskovalcev na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 7 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
8. Zahtevek za oprostitev davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 8 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
3. člen
Prejemnik dohodka predloži davčnemu organu zahtevek za vračilo davčnega odtegljaja na obrazcu, ki ga izpolni v skladu z navodilom za izpolnjevanje, ki je njegov sestavni del, in sicer:
1. Zahtevek za vračilo davka od dividend na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 9 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
2. Zahtevek za vračilo davka od obresti na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 10 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
3. Zahtevek za vračilo davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 11 tega pravilnika in je njegov sestavni del,
4. Zahtevek za vračilo davka od drugih dohodkov na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, na obrazcu, ki je objavljen v Prilogi 12 tega pravilnika in je njegov sestavni del.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 424-08-1/2003/135
Ljubljana, dne 10. decembra 2004.
EVA 2004-1611-0244
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost